Styrelse och revisorer

Styrelseledamöter, suppleanter, valberedning och revisorer fr.o.m. 2020-05-05 intill dess nästa ordinarie stämma hållits:

Ledamöter:

Lars Wahlgren, ordförande, trappa 12

Henrik Ekelin, kassör / vice ordförande, trappa 8

Inga Andersson, sekreterare, trappa 14

Eva Svensson, ledamot, trappa 14

Michael Crona, ledamot, trappa 8

Eva Mårtensson-Carlsson, suppl, trappa 10

Lennart Jonsson, suppl, trappa 8

du når oss på info(at)brflundvaster3(punkt)se
adressen är inte klickbar för att slippa spam

Valberedning:

Katarina Delleskog, sammankallande, trappa 10

Lars Logius, trappa 12

Karin Lindroth, trappa 14

Föreningens revisorer:

Liselotte Herrlander
Herrlander Revision AB
S Förstadsgatan 40A
211 43 Malmö

Tfn: 040-630 26 31
Mobil: 0709-11 71 01
E-post: liselotte.herrlander@hrab.net