Utökad information

Avgift
Månadsavgift till föreningen aviseras kvartalsvis med följande omfattning:

 • Årsavgift bostad (där värme, vatten och sophantering ingår)
 • Internet, telefon och tv (se Internet, telefon och tv)
 • Varmvattenavräkning (se Vatten, värme, ventilation)
 • Elavräkning (se El)
 • Ev. garageplats för bil/MC (se Garageplats)
 • Ev. övriga avgifter (se Övrigt – Medlemskap, avgifter…)

Avgiftshöjningar
För närvarande är inga avgiftshöjningar planerade

El
Föreningen har ett gemensamt elabonnemang men varje lägenhet har individuell avläsning. Vilket innebär att förbrukad el per kWh debiteras kvartalsvis tillsammans med avgiften.

Förvaring

 • Förråd – eget källarförråd ingår i avgift för lägenhet. Föreningen erbjuder inte uthyrning av extra förråd.
 • Cykelförråd – Gemensamt låst förråd finns på fyra platser vid markplan samt i anslutning till garage.
 • Rullstolsförråd med eluttag och barnvagnsrum – finns i källare i respektive byggnad.
 •  Gemensamhetslokal finns i källaren till Grisslevägen 8 med gym, hobbyverkstad och boklåda.

Garageplats
Underjordiskt garage med infart från Starvägen 19. Föreningen disponerar 66  garageplatser för bil, varav 3 handikapp-platser. Fjärrkontroll för passage ingår i hyreskontrakt garage.

Hyra av bilplats 650 kr/mån.

Internet, telefon och tv
Avgift för triple-play (internet, telefon och tv) tillkommer på föreningens avgift med för närvarande 216 kr/mån. Då ingår:

 • Telia Bredband FiberLan (100 Mbit/s ner och 100 Mbit/s upp)
 • Telia Bredbandstelefoni (fasta abonnemangsavgiften)
 • Telia Digitaltv (kanalpaket Lagom)

Eventuell utökning av innehållet debiteras den enskilde med faktura direkt från Telia. 1 st digitalbox för TV och allt som ingår i IT-skåpet tillhör föreningen och skall vara kvar i lägenheten vid flytt.

Parkering i området, ta emot gäster

 • Gästparkering vid källsortering nära Grisslevägen 11 samt markerade platser längs gatan, 6 timmars parkering mot p-skiva
 • P-plats för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd finns utanför Grisslevägen 4 och 6
 • Allmän parkering vid korsningen Starvägen/Hökvägen
 • Närmsta P-hus är Örnvägen 30
 • Tillfällig parkeringsplats kan hyras av föreningen i mån av tillgänglighet för 50:- per dygn. Kontakta styrelsen för mer info.

Renoveringar
Genomfört:
2013 – nybyggda bostäder färdigställda

2013 – byggentreprenörs färdigställande och överlämnande av utemiljö såsom cykelförråd, handikapparkering och sopkasuner vid Grisslevägen 2, samt innergård som delas med Lund Väster 2 m.m.

Sopor och avfall
I anslutning till Grisslevägen 8 finns utrymme med sopkärl för restavfall och matavfall. På källsorteringen (parkeringarna vid Grisslevägen 11 samt 2) finns plats för metall-, plast-, pappersförpackningar, tidningar, färgat/ofärgat glas och batterier. För övrigt avfall hänvisas till återvinningscentral, t.ex. Gunnesbo återvinningscentral på Traktorvägen 18, Lund.

Vatten, värme, ventilation
Kallvatten ingår i föreningens avgift. Avgift för varmvatten tillkommer (individuell mätning).

Central frånluftsvärmepump i respektive byggnad – värmer vatten till radiatorkretsen och tappvarmvatten. När den återvunna värmen inte räcker till kompletteras systemet med fjärrvärme. Värme ingår i föreningens avgift.

Friskluftsintag i lägenheter placerade bakom radiatorer är utrustade med filter. Medlemmen ansvarar för byte och rengöring av filter, vilket rekommenderas att göra en gång per år.

Övrigt – Medlemskap, avgifter, årsredovisning m.m.
Se föreningens stadgar, ordningsregler och årsredovisning på sida Dokument.

Medlemsansökan skickas till föreningens adress, se sida Kontakt.