Information från Styrelsen om ”värme och ventilation”

Juni 2016

Värme och ventilation
Vi har installerat ett värmestyrsystem för att vi ska få en jämnare inomhustemperatur. Nu har vi haft systemet i drift sedan mitten av mars 2016 och vi har en stabil temperatur på i genomsnitt 22 grader. Detta är en höjning med en grad mot vad vi hade tidigare och vi ligger därmed i överkant på Socialstyrelsens rekommendationer. Viss injustering pågår fortfarande. Systemet styrs av yttertemperatur, lägenhetstemperatur och väderprognos och skickar därför ut värme i systemet innan yttertemperaturen sjunker eller vindarna börjar ta i. Vi vill betona att systemet införts för att vi ska få ett bättre inomhusklimat och inte för att spara pengar. Några upplever dock att det är kallt och att det drar. Då måste man kolla den egna ventilation i lägenheten. Vi har konstaterat några saker som ibland är fel i lägenheterna och då orsakar drag.

Filtren
Först filtren bakom elementen. Det är viktigt att de är rengjorda eller bytta och är rätt isatta så att luften kan ta vägen genom elementen och inte förbi.

Lucka över filtren
Luckan över filtret kan lätt hamna snett när man sätter tillbaka den och då smiter den kalla uteluften ut där.

Rengöringslucka
En annan smygväg som luften ibland tar, är under elementet. Här finns en rengöringslucka som måste vara helt stängd. Är den bara lite öppen så kommer kalluften in även denna vägen. Som lägenhetsinnehavare i en bostadsrättsförening har man ansvar för skötseln av den egna lägenheten. En viktig del för att kunna göra detta är kunskap. Den finns att inhämta i lägenhetens skötselpärm.

Gå gärna även in och titta på
https://www.jm.se/bostader/att-kopa-nytt/informationsfilmer/
Här finns också mycket bra information.